29 October 2017

Lewis Hamilton: four-time world champion